Mediterranean

Quinoa, artichoke, arugula, cucumber, tomato, feta, olive, pickled shallot, lemon vinaigrette, tzatziki