Patata (GF)

White Sauce, Cheddar, Potatoes, Scallion, Sour Cream, Smoked Bacon